Activiteiten

Stille week 'sta op'

Lieve mensen,

De eerste twee lijdenszondagen zijn we in de kerk begonnen aan het thema “opstaan “.

Na het uitbreken van het Corona virus in ons land, alle maatregelen, waaronder ook het stil leggen van de kerkdiensten is het bij veel mensen heel stil geworden. Letterlijk, maar ook figuurlijk. We zijn ”stil” geworden van alles wat er nu met ons gebeurt.

Toch hebben we binnen de liturgiecommissie gemeend deze “stilte “te moeten doorbreken, juist nu we zo dicht bij Pasen mogen leven. We willen alsnog samen met u op weg gaan deze week.

Om de weg van Pasen in te kunnen slaan vraagt God ons om op te staan …….

Sta je mee op ???

Juist nu….heb Ik je handen nodig

om anderen bij de hand te nemen

en door het leven te dragen.

Wil je opstaan?

Juist nu….. heb Ik je lippen nodig

om woorden van goedheid te spreken

om het verhaal van Mijn leven verder te vertellen.

Wil je opstaan ?

Juist nu…..heb Ik je ogen nodig

om anderen te laten kijken

in het verrijzenislicht

Wil je opstaan ?

Juist nu….heb Ik je voeten nodig

om de eerste stap te zetten

naar de nieuwe hoop.

Wil je opstaan ?

Juist nu…..heb Ik je lichaam nodig

om het lijden van medemensen

op te nemen.

Wil je opstaan ?

Juist nu…..heb Ik je nodig

om anderen vrij te maken.

Ga met Mij mee

Ik zal je nooit alleen laten.

Sta maar mee op !

Vriendelijke groeten van de liturgiecommissie,

Marjanne, Conny, Corry en Hannie.

 

Palmzondag

Voor Palmzondag

palmpasen

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisig Hem!          

Lied 556:5

Bijbellezing: Marcus 11:1-11a

1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingenvooruit.2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer10 Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ 11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij alles in ogenschouw genomen had, ging Hij – want het was al laat – met de twaalf terug naar Betanië.

(In Matteüs 21, Lucas 19 en Johannes 12 staat deze gebeurtenis ook beschreven).

Op deze zondag begint de Stille Week. De laatste voor de viering van het Paasfeest. Jezus komt voor het laatst naar Jeruzalem, maar doet dat niet onopgemerkt. De loper van mantels die worden uitgespreid op de grond, wordt voor Hem uitgelegd en de mensen langs de kant zijn vol verwachting, hoop en blijdschap. Ze roepen het uit: ’Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’. Woorden uit psalm 118 die verwijzen naar de langverwachte Messias. Is het dan eindelijk zo ver? Is Hij daar, op wie al eeuwenlang is gehoopt. Zullen ze dan eindelijk bevrijd worden van de gehate Romeinen? Zal er eindelijk weer een koning zijn uit de familie van David? Is dat hoe de leerlingen en de mensen langs de kant naar Jezus keken? Daar is Hij dan, de gezegende. Nu zal het allemaal toch nog goedkomen. Zagen ze Hem zó….

Jezus laat zich huldigen. Hij ís de Koning, de beloofde Messias. Alleen op een heel andere manier dan de mensen aan de kant willen. Misschien dat het wel verborgen zit in die uitroep ‘Hosanna’. Die klinkt in onze oren, en trouwens ook in die van die menigte daar, als een feestelijke uitroep, als een lofprijzing. Maar dat Hebreeuwse woord betekent oorspronkelijk en letterlijk iets anders, namelijk: ‘Heer, help toch!’ of ‘Heer, red toch!’ En daar is Jezus voor gekomen, om te helpen, om te redden. Maar anders dan de mensen verlangen. Hij trekt Jeruzalem niet binnen om de strijd aan te binden met de Romeinen. Hij gaat niet op de troon plaatsnemen in het paleis van Herodes.

Marcus weet wel beter: hij zet Jezus op een veulen en met de profetie van Zacharia 9 in het achterhoofd komen we dan uit bij een jonge ezel waarop deze Rabbi zachtmoedig rijdt. Geen vorst met pracht en praal, geen wereldheerser, geen mens een koningslied waardig. Hij is niet uit op het grijpen van de macht en zal de mensen en de dingen niet naar zijn hand zetten. Er hangt een onheilspellende dreiging in de lucht. De mensen juichen en zingen. Het is een gevaarlijk lied: want ze zingen van iets wat hun bevattingsvermogen ver te boven gaat. Ze begrijpen het niet en wij vaak evenmin: een koninkrijk dat komt, maar door het duister heen, een Koning die meer weg heeft van een knecht, een God die redt – Hosanna – maar zachtmoedig.

Het koningschap van deze Koning op een ezeltje is niet van het soort waar Israël of de rest van de wereld aan gewend is. Jezus gaat op naar Jeruzalem om daar ten onder te gaan. ‘Leve de Koning! – De Koning moet sterven! De komende week zal duidelijk worden dat deze Koning is gekomen om te dienen, zichzelf geeft vanuit intense liefde en trouw.

De intocht van Jezus vraagt ons naar ons eigen volgen van Jezus en onze trouw aan Hem. Zijn we bereid ons bezit aan Hem ter beschikking te stellen, zijn opdrachten op te volgen zelfs als ze ons verwarren. Zijn we bereid om ons uiterste best te doen Hem te eren en in onze levens iets te vinden wat kan dienen om als ‘mantel’ voor Hem uit te spreiden op de weg als Hij komt.

Het verhaal eindigt in de stilte van de late avond. Aan het begin van deze week worden ook wij stil. Stil om na te denken, te mediteren….met Jezus onderweg naar Pasen. God zij dank hoeven wij niet in Jezus’ schoenen te staan, maar Hij roept ons wel om in zijn voetspoor te gaan.

 

Gebed

Heer, onze God. Koning van dat heel andere koninkrijk. Van geven en dienen.

Hosanna, werd geroepen en de straten waren vol mensen van wie de harten trilden van hoop en verwachting - nu is het stil op straat.

Een kwaad virus gaat rond over de wereld en wij weten niet hoe en wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus, die kwam om mensen te redden.

Wij bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven,
voor mensen die vrezen ziek te worden, voor mensen die ziek zijn, voor wie gaan sterven.

Wij bidden U, geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is,

dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren. Amen.

 

Verbonden in Jezus Christus, onze Heer.

Met een hartelijke groet voor jullie allen,

Marjanne de Bruin

 

 

In de Stille Week kunt u op woensdag, donderdag en zaterdag een korte overdenking beluisteren van de voorgangers van de drie kerken van ’s Gravenmoer.

Link: https://youtu.be/bn8q7wMCksl

Je kunt ook cgk sgravenmoer intypen bij You Tube.

 

Onze activiteiten

 

Geachte bezoeker,

Hieronder ziet u informatie over actuele activiteiten.

Informatie over Pasen, Pinksteren of Kerst is te vinden via het menu aan de linker zijde.

 

 

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
April 2020
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Banner