Kerkenraad

Geliefde gemeenteleden, broeders en zusters, 

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp en daarmee ook onze gemeente in de greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.

Rondom de kerkdiensten

Op zondagmorgen om 9.30 uur houden wij een kerkdienst. In verband met het maximale aantal van 30 bezoekers, dient zich hiervoor aan te melden bij onze ouderling kerkrentmeester H. Overeijnder. mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel: 0162-313730. na aanmelding krijgt u bericht of u kan deelnemen of niet.

Van deze dienst wordt een geluidsopname gemaakt, welke later via de site te beluisteren is. Daarnaast is het mogelijk om de dienst op CD te ontvangen, u kunt dit doorgeven aan onze diaken  H. Hensen 0162-315444.

Op zondagmorgen is het mogelijk om op tv een kerkdienst te volgen die wordt gehouden vanuit de Protestantse Kerk Nederland (9.20 u. EO). Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website www.gk-sgravenmoer.nl en via onze (digitale) nieuwsbrief.

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Wanneer u op uw plaats zit, mag het mondkapje af. U wacht buiten totdat de coördinator u begeleidt naar een zitplaats in de kerk.

Rondom gemeenteactiviteiten

Veel activiteiten in het kerkgebouw komen te vervallen, zo ook de gesprekskring bij gemeenteleden thuis. De catechisaties worden om de twee weken op vrijdagavond weer gegeven, nu zonder gezamenlijke maaltijd.

Pastorale bezoeken zijn beperkt. Het pastorale contact zal de komende tijd voornamelijk per telefoon en eventueel mail/app gaan.

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek wordt nu afgeraden.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

- Onze kerkelijk werker is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten.

- U kunt contact opnemen met onze twee pastorale ouderlingen of de wijkmedewerk(st)ers voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die pastoraal gesprek kan gebruiken.

- Degenen, die meedoen met de Bijbelgesprekskring vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp (mag overigens ook met anderen). Ook de jongeren van de catechisatie willen we vragen elkaar niet uit het oog te verliezen en contact te houden via whatsapp.

Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met een van de diakenen.

Samen zijn we de gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Laten we in deze bijzondere tijden met liefde en aandacht op elkaar betrokken zijn.

Ga met God!

We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hartelijke groet vanuit de kerkenraad

 

Protocol voor het houden van kerkdiensten in de Gereformeerde Kerk van ’s Gravenmoer

Telkens zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Deze maatregelen raken ook ons als christelijke gemeente.

De kerkdiensten kunnen georganiseerd blijven zoals we nu gewend zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. Dit is wat de landelijke kerk op haar site adviseert:

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er verzocht mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen. De landelijke overheid heeft ook aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. Wel doen we een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen. Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal 3 gasten ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het RIVM.

Voor onze gemeente betekent het bovenstaande concreet:

-     We vragen u dringend zich aan te melden wanneer u de dienst op zondagmorgen wilt bijwonen. Dit kan bij onze scriba W. den Hollander per mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel: 0162-321673.

-     Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk is verplicht. Voor wie er geen bij zich heeft, liggen er bij de ingang van de kerk. Ook ontsmet u daar uw handen.

Algemeen

Alle bezoekers en betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) moeten tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren.

Mensen met een kwetsbare gezondheid vragen we in overweging te nemen of het raadzaam is de kerkdiensten op dit moment al bij te wonen.

Wij willen u er wel op wijzen dat het bijwonen van de dienst geheel op eigen risico is en er geen aanspraak op de kerk kan worden gemaakt door het bijwonen van de dienst.

Reinigingsplan en hygiëne

De kerkenraad heeft een reinigingsplan gemaakt voor het kerkgebouw en de overige ruimten die in gebruik zijn zoals de keuken en de toiletten.

Na elke dienst worden de lezenaar, de preekstoel, de microfoons en de deurklinken gereinigd.

Voor en na de dienst worden de gebouwen geventileerd.

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimten dient iedereen de handen te ontsmetten met het daarvoor aanwezige ontsmettingsmiddel.

Het is verplicht een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig voor het schoonmaken van deurklinken, toiletbril en handen.

Voor en na de kerkdienst

Op het straatwerk voor de ingang van de kerk staan markeringen die aangeven waar bezoekers kunnen wachten voor ze naar binnen mogen.

-          Voor iedere dienst wordt een coördinator aangewezen. Deze heet de mensen welkom en vraagt naar hun gezondheid; mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bijwonen.

-          Coördinator wijst erop dat handen ontsmet dienen te worden en een mondkapje gedragen wordt.

-          Geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.

-          Vraagt aan bezoekers hun jas mee te nemen de kerkzaal in.

-          De coördinator heeft een lijst met de aangemelde kerkgangers. Mensen die zich niet aangemeld hebben, kunnen de dienst alleen bijwonen wanneer het maximale aantal van 30 personen nog niet bereikt is.

De kerkzaal

De kerkzaal wordt vanaf de voorste rijen ingevuld. Dit om te voorkomen dat mensen onnodig langs elkaar heen moeten lopen. Volg de instructies van de coördinator op.

Op de kerkbanken is duidelijk zichtbaar gemarkeerd waar u wel en niet mag plaatsnemen.

Huisgenoten mogen in principe bij elkaar zitten.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) moeten tijdens de dienst ook de anderhalve meter afstand bewaren.

De kerkdienst

Zingen

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden. Vanaf eind november werken we met drie voorzangers. Gemeenteleden kunnen zich hiervoor opgeven bij Henk Hensen 0162-315444.

Het is wel mogelijk dat er muziek wordt afgespeeld.

Collecten

Collecteren is nog niet mogelijk. We houden voorlopig vast aan de manier van collecteren die we nu hanteren. Overmaken op de bekende rekeningnummers of collectebonnen inleveren bij de penningmeester.

Bij het verlaten van de kerkzaal volgen de bezoekers de aanwijzingen op die gegeven worden. We werken volgens het principe first in - last out. De rijen verlaten om beurten de kerkzaal en gaan op aanwijzing van de pijlen in de gang naar buiten.

Volg hierbij de instructies van de coördinator.

Na afloop van de dienst

Na de dienst gaat u direct weer huiswaarts.

Het is niet de bedoeling dat u op het plein bij de kerk in gesprek gaat met andere mensen. Wij realiseren ons dat dit niet leuk is, maar op dit moment is dit niet wenselijk.

Uitvaart

Wanneer er een uitvaart in onze kerk plaatsvindt, dan gelden de volgende afspraken:

- regels en organisatie net als bij de zondagse eredienst, zoals hierboven besproken

- de uitvaartverzorging is verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van regels

- onze gemeente zorgt voor een koster, organist, voorganger en ambtsdrager

- er wordt voor en na de dienst geen koffie/thee geschonken, er is geen samenzijn na de dienst

- het kerkgebouw wordt door de uitvaartverzorging schoon achtergelaten

We hopen op deze wijze, met alle beperkingen, samen gezegende diensten te hebben in de kerk en thuis. Verbonden in de die Ene, de Heer van de kerk, Jezus Christus.

De kerkenraad.

Als u nog vragen hebt, bel dan gerust naar de kerkelijk werker Marjanne de Bruin

06-57715225

 

De kerkenraad geeft leiding aan het werk in de gemeente. Zij bestaat in principe uit: de predikant, vier pastorale ouderlingen, vier diakenen, een jeugdouderling, drie kerkrentmeesters, een scriba en een voorzitter. Niet altijd lukt het vacatures vervuld te krijgen. In de gemeente komt steeds meer werk op steeds minder schouders terecht. De sfeer in de kerkenraad is goed.

De kerkenraad vergadert tien maal per jaar. 

Onder de kerkenraad vallen

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
September 2021
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Banner