Kerkenraad

Protocol voor het houden van kerkdiensten in de Gereformeerde Kerk van ’s Gravenmoer

 

Binnenkort mogen we weer met meer gemeenteleden samenkomen. We zien er naar uit en het is ook spannend gelet op berichten over besmettingen in kerken elders. Op advies van de PKN willen we vanaf zondag 7 juni voorzichtig weer kerkdiensten mogelijk maken. We doen dat met in achtneming van de regels die daarvoor zijn aangereikt vanuit de PKN. De opsomming van deze maatregelen komt wellicht wat kil over, maar u begrijpt dat het in de huidige omstandigheden onvermijdelijk is.

 

Algemeen

De kerkenraad heeft ervoor gezorgd dat de ruimte waarin we samenkomen veilig is ingericht. Voor het binnenkomen en vertrekken zijn looproutes aangegeven. Iedere deelnemer moet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. 

Het aantal kerkgangers dat aanwezig mag zijn is beperkt. Vanaf 1 juni zijn dat maximaal 30 personen, exclusief de koster, organist, voorganger, ouderling, lector en uiteraard met in achtneming van de RIVM maatregelen.

Vanwege het beperkte aantal kerkgangers is het wenselijk dat u zich aanmeldt wanneer u de dienst wilt bijwonen. Aanmelden kan bij de scriba. Via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch 0162- 321673. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur. U krijgt een bevestiging van het wel of niet kunnen deelnemen aan de dienst. De aanmeldingen boven de 30 worden op de lijst voor de eerstvolgende dienst geplaatst.

Voor iedere dienst is een coördinator aangewezen die mensen helpt bij het opvolgen van de genomen maatregelen.

Alle bezoekers en betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) moeten tijdens de dienst ook de anderhalve meter afstand bewaren.

Mensen met een kwetsbare gezondheid vragen we in overweging te nemen of het raadzaam is de kerkdiensten op dit moment al bij te wonen.

Wij willen u er wel op wijzen dat het bijwonen van de dienst geheel op eigen risico is en er geen aanspraak op de kerk kan worden gemaakt door het bijwonen van de dienst.

 

Reinigingsplan en hygiëne

De kerkenraad heeft een reinigingsplan gemaakt voor het kerkgebouw en de overige ruimten die in gebruik zijn zoals de keuken en de toiletten. 

 • Na elke dienst worden de lezenaar, de preekstoel, de microfoons en de deurklinken gereinigd.
 • Voor en na de dienst worden de gebouwen geventileerd.
 • Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimten dient iedereen de handen te ontsmetten met het daarvoor aanwezige ontsmettingsmiddel.
 • Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig voor het schoonmaken van deurklinken, toiletbril en handen. 

Voor en na de kerkdienst 

Op het straatwerk voor de ingang van de kerk staan markeringen die aangeven waar bezoekers kunnen wachten voor ze naar binnen mogen.

Voor iedere dienst wordt een gastvrouw/gastheer aan gewezen. Zij heten de mensen welkom en vragen naar hun gezondheid. 

 • Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerkdiensten niet bijwonen. 
 • Ze wijzen erop dat handen ontsmet dienen te worden. 
 • Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. 
 • Bezoekers wordt gevraagd hun jas mee te nemen de kerkzaal in.

De kerkzaal 

De kerkzaal wordt vanaf de voorste rijen ingevuld. Dit om te voorkomen dat mensen onnodig langs elkaar heen moeten lopen. Volg de instructies van de coördinator op.

Op de kerkbanken is duidelijk zichtbaar gemarkeerd waar u wel en niet mag plaatsnemen.

Huisgenoten mogen in principe bij elkaar zitten. Hierbij geldt een maximum van 4 personen per bank.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) moeten tijdens de dienst ook de anderhalve meter afstand bewaren

 

De kerkdienst

Zingen

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden.

Het is wel mogelijk dat er muziek wordt afgespeeld.


Collecten

Collecteren is nog niet mogelijk. We houden voorlopig vast aan de manier van collecteren die we nu hanteren. Overmaken op de bekende rekeningnummers of collectebonnen inleveren bij de penningmeester.

Bij het verlaten van de kerkzaal volgen de bezoekers de aanwijzingen op die gegeven worden. We werken volgens het principe first in - last out. De rijen verlaten om beurten de kerkzaal en gaan op aanwijzing van de pijlen in de gang naar buiten.

Volg hierbij de instructies van de coördinatoren.

 

Na afloop van de dienst

 

Na de dienst gaat u direct weer huiswaarts. 

Het is niet de bedoeling dat u op het plein bij de kerk in gesprek gaat met andere mensen. Wij realiseren ons dat dit niet leuk is, maar op dit moment is dit niet wenselijk.

We hopen op deze wijze, met alle beperkingen, samen gezegende diensten te hebben. In de kerk en thuis. Verbonden in de die Ene, de Heer van de kerk, Jezus Christus.

 

De kerkenraad.

 

NB

Van deze dienst wordt natuurlijk ook weer een geluidsopname gemaakt die later via de site te beluisteren is. Daarnaast is het mogelijk om de dienst op CD te ontvangen.

 

Als u nog vragen hebt, bel dan gerust naar Marjanne de Bruin 06 57715225

 

Geliefde gemeente leden, broeders en zusters,

 

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp en daarmee ook onze gemeente in de greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.

 

Rondom de kerkdiensten

We hebben besloten om geen diensten te houden. Op zondagmorgen is het mogelijk om op de tv een kerkdienst te volgen die wordt gehouden vanuit de Protestantse Kerk Nederland (9.20 u. EO). Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website www.gk-sgravenmoer.nl en via onze (digitale) nieuwsbrief.

 

Rondom gemeenteactiviteiten

Alle activiteiten in het kerkgebouw komen te vervallen, net als de gesprekskring bij gemeenteleden thuis.

Pastorale bezoeken liggen voorlopig stil. Het pastorale contact zal de komende tijd voornamelijk per telefoon en eventueel mail/app gaan.

 

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek wordt nu afgeraden.

 

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

 1.   Onze kerkelijk werker is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten.
 2.  U kunt contact opnemen met onze twee pastorale ouderlingen of de wijkmedewerker(st)ers voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die pastoraal gesprek kan gebruiken.
 3. Diegenen die meedoen met de Bijbelgesprekskring vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp (mag overigens ook met anderen).

Ook de jongeren van de catechisatie willen we vragen elkaar niet uit het oog te

verliezen en contact te houden via whatsapp.

 • Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met een van de diakenen.
 • Samen zijn we de gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Laten we in deze

bijzondere tijden met liefde een aandacht op elkaar betrokken zijn.

 

Ga met God!

We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Hartelijke groet vanuit de kerkenraad

 

De kerkenraad geeft leiding aan het werk in de gemeente. Zij bestaat in principe uit: de predikant, vier pastorale ouderlingen, vier diakenen, een jeugdouderling, drie kerkrentmeesters, een scriba en een voorzitter. Niet altijd lukt het vacatures vervuld te krijgen. In de gemeente komt steeds meer werk op steeds minder schouders terecht. De sfeer in de kerkenraad is goed.

De kerkenraad vergadert tien maal per jaar. 

Onder de kerkenraad vallen

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Oktober 2020
Z M D W D V Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Banner