Home

Derde lijdenszondag  03-03-2024

 

Zondag Oculi, dat is hoe deze 3e lijdenszondag heet.

Dat is Latijn voor ogen.

Deze zondag is genoemd naar de psalm die bij vandaag hoort; psalm 25

 

‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer,

Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij, wees mij genadig,

ik ben alleen en ellendig’.

 

We volgen deze weken de profeet Jeremia die zijn volk, in opdracht van God, oproept zich om te keren naar hun God. Maar het lijkt er niet op dat ze willen luisteren.

In de woorden die de Heer spreekt klinkt hoop door: ‘Misschien zullen ze luisteren en breken met hun kwalijke praktijken’. Het volk heeft oren om te horen en ogen om te zien, maar er wordt niet geluisterd en ze sluiten hun ogen voor God. Jeremia wordt met de dood bedreigd. Zijn boodschap genegeerd.

 

De donkerpaarse bloemetjes in de schikking verbeelden de ogen die niet willen zien. Die het donker liever hebben dan het licht. Aangrijpend.

Richt je ogen op God, want Hij is de bron van het licht. Wanneer je dat doet valt zijn licht vanzelf ook weer over je leven.

We verliezen de hoop niet, want Gods beloften staan vast. Dat zeggen de groene takjes die reiken naar de hemel. Midden in de lijdenstijd kijken we naar Jezus Christus, die geleden heeft. Door het diepste donker is gegaan.

 2024-03-03 3e lijdenszondag

Gedoofde ogen met

sporen van licht

gehoorde waarschuwingen

en dan…..

niets

 

 

Derde lijdenszondag          12-3-2023

 

Johannes 9

Oculi; open ogen

Zien, kijken, gezien worden

Wie ben jij

Geworden?

 2023-03-12 3e lijdenszondag

 

 

Derde Lijdenszondag          7-2-2021

 

Zeven werken van barmhartigheid                                    

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Matteüs 25: 35, 36

Goede daden zijn schakels die samen een ketting van liefde vormen

 lij 3a

Lezen : Leviticus 19: 33-34

Heb hen lief als jezelf, wan jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

Een pittige opdracht.

Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden. Dit is een belangrijk principe zowel in de Thora als de profeten, maar zeker is het ook een opdracht in het Nieuwe Testament. Al in het Oude Testament moet Israël de vreemdeling als naaste liefhebben, zijzelf weten als geen ander hoe het is om die vreemdeling te zijn. Gedurende de geschiedenis heeft dit zich keer op keer herhaald.

Ook aan ons die opdracht de vreemdeling liefhebben. Dit betekent deze mensen niet achterstellen op je eigen groep, geef de vreemdeling in je midden dezelfde kansen, nodig hem of haar uit op je feest.

Jezus gaat hierin nog veel verder. Hij werd bekritiseerd vanwege zijn omgang met verschoppelingen, hoeren en tollenaars. Allemaal mensen die buiten “de groep” stonden. Naar hen ging zijn liefde nog extra uit. Zijn liefde was zo groot dat hij voor hen en voor ons stierf.

Accepteer je dit offer van Jezus? Bedenk je wel dat je daarmee een prijs betaalt en dat er veel van je gevraagd wordt.

De opdracht van Jezus is duidelijk, Hem volgen in alles, in Zijn liefde voor de naaste maar ook in Zijn lijden. Wij kunnen Jezus alleen navolgen omdat we weten dat de ultieme prijs reeds betaald is, wat een zegen!

Vraag om over na te denken:

Hoe kijk je aan tegen ‘vreemdelingen’, mensen die zo anders zijn, anders doen en denken dan jij? Ga eens bij jezelf na hoe je aankijkt tegen allochtonen. In ons land, maar misschien ook wel in de buurt of in je straat. Hoe gastvrij ben jij?

Gebed

Heer, help mij om ieder mens te zien zoals U dat doet; met een open hart, gastvrij en vol liefde.Zonder vooringenomen mening en met het verlangen daarin U na te volgen.

Ik heb je handen nodig

om anderen bij de hand te nemen

en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig

om woorden van goedheid te spreken,

om het verhaal van Mijn leven

verder te vertellen

Ik heb je ogen nodig

om anderen te laten kijken

in het licht van de verrijzenis.

Ik heb je voeten nodig

om de eerste stap te zetten n

aar de nieuwe hoop.

Ik heb je lichaam nodig

om het lijden van medemensen

op te nemen.

Ik heb je nodig

om anderen vrij te maken.

Ga met Mij mee,

Ik zal je nooit meer alleen laten.

lij3b

 

 

 

 

Laatst aangepast (zondag 17 maart 2024 13:03)

 

Vijfde lijdenszondag  17-3-2024

 

Opnieuw komen we de profeet Jeremia tegen. Op deze zondag Judica, zo hoorden we aan het begin van de dienst gaat het over recht doen, over rechtvaardigheid zou je ook kunnen zeggen.

De tekst van vandaag is Jeremia 32: 7

…..omdat jij het recht hebt om als losser op te treden……

Jeremia zit in de gevangenis. Zijn profetieën over het oordeel van God wat zal komen hebben van hem een ongewenst persoon gemaakt. De inwoners van Jeruzalem zouden door wat hij zegt eens gedemotiveerd en somber kunnen worden.

Dat is een grote vergissing want God laat zich de mond niet snoeren. Jeremia’s neef komt hem vragen een stuk land te kopen zodat het in de familie blijft. Lossen heet dat in de Bijbel ( denk maar aan Ruth en Boaz) Jeremia beseft dat dit van God komt. Dat hij juist op dit moment, nu Nebukadnezer op het punt staat Jeruzalem te overmeesteren, een stuk land moet kopen, spreekt boekdelen. Zeker, Israël zal vallen en het volk zal in ballingschap gaan, maar nooit zal God toestaan dat het land eigendom zal worden van vreemde overheersers.

God doet recht, Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Maar Hij is tegelijkertijd een God van ontferming. Zijn trouw is voor eeuwig.

2024-03-17 5e lijdenszondag2

2024-03-17_5e_lijdenszondag1.jpg

In de schikking zien we gras aan de bol toegevoegd. Beeld voor het land.

Driekleurige viooltjes zijn symbool voor de aanwezigheid van God.

Hij is er! Ook al zien we dat niet altijd.

In het midden een puntig blad, teken voor de rechtvaardige.

 

De aarde

bezitten gebruiken….

te eren

Rechtvaardig

is de nederige mens.

 

 

 

 Vijfde lijdenszondag          26-3-2023 

 

Johannes 11: 1-4, 17-44

Cirkel vol

Ogenschijnlijk dode bloemen

Zijn levende herinneringen

Liefde voor jou

2023-03-26 5e lijdenszondag

 

 

Vijfde lijdenszondag          21-3-2021

Zeven werken van barmhartigheid                                    

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Matteüs 25: 35, 36

LUCAS 10: 30-35

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.’

lij5

De zieken bezoeken klinkt misschien heel gemakkelijk, maar is het niet. Dikwijls is het alleen een lastige plicht. Men wil zijn bezorgdheid en verbondenheid tonen aan de zieke. Maar is het altijd werkelijk een bezoek? Het werkwoord bezoeken komt van zoeken. Ik zoek de ander. Ik wil uitzoeken waar jij zit of staat. Bezoeken betekent dus ten diepste belangstelling voor de ander hebben. Het Latijnse woord voor bezoeken is visitare. Daar ligt de nadruk op het zien: goed kijken. Hebben we voldoende oog voor de zieke? Of vinden we het toch moeilijk om met de kwetsbaarheid van de ander om te gaan? Durven we nabij genoeg te komen, met het risico dat het ons ook raakt en een onmachtig gevoel geeft? Toch, soms, als we geen woorden hebben, kunnen onze daden boekdelen spreken.

Om over na te denken:

Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor kwetsbare en zieke mensen om ons heen, ook in coronatijd?

Voor wie ziek is.

Als je ziek bent, is het aan gezonde mensen vaak niet uit te leggen wat je voelt. Ja, misschien wel waar je pijn hebt of waar je last van hebt. Maar om uit te leggen wat de ziekte echt met jou doet? Welke gedachten, angsten en verdriet je soms voelt en welke aanvechtingen er door je heen gaan? Daar kunnen lotgenotengroepen soms enorm waardevol in zijn. Toch, het blijft een eenzaamheid die je voelt. Zeker naar degene die je het meest lief zijn. Enerzijds wil je hen jouw diepe gevoelens besparen, anderzijds wil je zo graag delen wat er in je omgaat. Een pijnlijke spagaat. Schuilen bij God, voelen dat God alles weet en geen woorden nodig heeft om jouw diepste zijn te kennen én te begrijpen. Dat kan als enorme troost ervaren worden. Dat je alles daar kunt neerleggen, zonder angst, zonder terughoudendheid. Mens, Ik ken je, Ik heb weet van je en Ik ben bij je, waar je ook gaat.

 

‘ U bent voor mij en achter mij, U bent om mij heen. U hand houdt mij vast. Ik vind het een wonder dat U mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen…… ‘Psalm 139:5-6

 

Wanneer wij moeten gaan

langs de grenzen van het leven,

waar ziekte ons klein maakt,

onzeker en afhankelijk,

laat ons leven dan niet

verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,

het broze lichaam vervalt:

laat er een omarming blijven

die ons draagt.

Laat er mensen zijn

die ons vasthouden:

doe zelf uw naam eer aan

en laat U vinden

als wij U zoeken

lij5-1

 

 

Laatst aangepast (zondag 17 maart 2024 13:06)

 

Tweede lijdenszondag  25-2-2024

 

De Latijnse naam die hierbij hoort is Reminscere.

Dat betekent: ‘Gedenk uw barmhartigheden’
Dat komt uit psalm 25 de verzen 6 en 7.


Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.


We hoorden vandaag opnieuw een tekst uit Jeremia:
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de hand van een pottenbakker’.


De pottenbakker die niet opgeeft.
Je zult maar profeet zijn. Jeremia moet een scherpe boodschap doorgeven aan Israël.

Het beeld van de pottenbakker is bekend.

Je ziet het voor je: een draaischijf, de klei erop en de handen van de pottenbakker die de bedoeling heeft iets moois te maken.

Wat Jeremia ziet is dat de pottenbakker net zo lang met de klei bezig is tot hij tevreden is. Totdat die pot precies is zoals hij die zich heeft voorgesteld. Een pot tot Gods eer!
Daarin wordt de barmhartigheid van God zichtbaar, zijn liefde en goedheid.

De trouw waarmee Hij met zijn schepselen bezig blijft.

Hij wil ons vormen tot we zijn zoals Hij ons heeft bedoeld. Laat je je vormen?
De bol van de schikking staat op een aardewerken pot.
Er omheen gewikkeld een krans van hedera, teken van trouw.
Onderin wat mos, groen, het blijft niet dor en doods.

 


Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

2024-02-25 2e lijdenszondag

 

 

 

 Tweede lijdenszondag          26-2-2023

 

Matteüs 17: 1-9

Op de berg

In stilte luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid

2023-03-05 2e lijdenszondag

 

 Tweede Lijdenszondag       28-2-2021

ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID     

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

                                                                                                                                                     Matteüs 25: 35, 36

Lezen: psalm 42

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? - Psalm 42: 3

Deze psalm gaat over dorst naar God, dorst van de ziel. Wat kunnen mensen verlangen naar troost, naar iets wat hen ‘laaft’. Wat kun je ópleven van een goed moment, samen, bij een maaltijd, door een lied, in de wijde ruimte van de kerk of buiten in Gods goede schepping. De psalmist verlangt naar samen zijn, optrekken naar het huis van God. We weten sinds corona dat dat niet meer vanzelf spreekt. Toch kunnen er ook in het dagelijks leven, zelfs in de nacht, momenten zijn dat er een lied in je klinkt, dat je Gods liefde over je voelt schijnen. Vandaag zingen we mee met deze psalm, samen met alle dorstige. Naar water, naar vrede, naar een moment van genade en liefde. Vestig je hoop op God, de God die ziet en redt.

 

Als je dorst hebt,

als je dorst hebt


Mag je bij Mij komen

Want Ik ben de bron,

zegt Jezus

Die zal blijven stromen

 

Drink nu levend water,

fris als een fontein

Drink nu levend water

Laat het in jou zijn….

een bron van eeuwig leven.

 

Elly en Rikkert

 lij 2

Wil je dit lied luisteren:

https://youtu.be/HXK0HoDl6pk

 

Het moment van het sterven van Jezus komt steeds dichterbij. Op een van de grote feesten van Israël gebruikt Jezus het beeld van water om te verwijzen naar zichzelf. Hij geeft levend water en dat zal ervoor zorgen dat je nooit meer dorst zult hebben. Hij is de ware Bron.

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.”

                                                                                             - Johannes 7: 38

Loofhuttenfeest. Een vreugdevol feest waarbij teruggedacht wordt
aan de bevrijding van Israël, dwars door de woestijn. De feestvierders werken niet en leven een week lang opnieuw in een hut of tent, met uitzicht op de hemel. Water wordt geschept uit de bronnen van het heil, zeker in de tijd van Jezus, daar in Jeruzalem. Dan klinken op de laatste, de grootste dag opeens die woorden: ‘Als je dorst hebt, moet je bij mij zijn!’ Jezus biedt een ander soort water aan. Als je van dat water drinkt krijg je nooit meer dorst. Het water staat voor de Geest van God, die jou levensvervulling geeft. Een vreugde, die niet meer voorbijgaat. Je gaat ervan overstromen, het wordt een bron in jou. Zo presenteert Jezus zich hier als de grote dorstlesser, als levend water voor ieder mens.

Bid vandaag om de Geest, voor onszelf, voor de kerk, voor de wereld. Mogen onze gebeden zo bijdragen aan het lessen van de dorst van velen.

 

 lij 2-1

 VASTENTIP

 Laat dat wijntje even staan en drink een week geen alcohol.

 Met groet, Marjanne de Bruin.

 

Laatst aangepast (zondag 17 maart 2024 13:04)

 

Vierde Lijdenszondag  10-3-2024

 

Laetare dat is hoe deze zondag heet. Het is Latijn voor ‘Verheug u’.

Op deze zondag verheugen we ons dat de lijdenstijd halverwege is.

Het is vandaag een heel klein beetje Pasen.

Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.

We mogen ons verheugen want het oordeel van God is niet zijn laatste woord, maar het voorlaatste. Zijn laatste woord is genade.

 

De tekst uit Jeremia is vanmorgen: ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’.

 

Dat is wat Jeremia aan de ballingen ver van huis is Babel mag schrijven. Gods oordeel was de ballingschap. Maar… er gloort hoop. Eens zal God hen terugbrengen naar huis.

Voor het zover is, roept Jeremia het volk op om te bidden voor Babel en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed. Zelfs in Babel.

 

In de schikking zien we de hoop verbeeld in het groener worden van de bol.

De twee takken vormen een V, een vredesteken. De tulp symboliseert het gebed.

 2024-03-10  4e lijdenszondag

Bloem

als gevouwen handen

Biddend

om het vredesteken

uit de hemel

 

 

Vierde Lijdenszondag          19-3-2023

Johannes 4: 5-26 
 
Bronnen
 
Van inspiratie
 
Spiegels met gedachten
 
Verbinding voor mij
 
En jou

2023-03-19 4e lijdenszondag

 

Vierde Lijdenszondag                                    14-3-2021

 

Zeven werken van barmhartigheid                                     

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Matteüs 25: 35, 36

Het onderwerp van deze week is niet zo gemakkelijk. Mensen die naakt zijn voorzien van kleding. Mensen die naakt zijn omdat ze geen kleding hebben, dat zien wij in ons land eigenlijk niet. Mensen in voddige kleding die aan vervanging toe zijn, komt daar nog het dichtst bij. Wat doen we in onze tijd met deze opdracht van Jezus? Goede kleding in ieder geval niet weggooien, maar naar bv een tweede kans-winkel brengen.

Kan de Bijbel ons verder helpen? Kleden wie naakt zijn. Al op een van de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we over naaktheid. Adam en Eva waren naakt toen alles nog volmaakt was op de plek die God gemaakt had en waar ze in harmonie met de Schepper leefden. God keek met vreugde naar zijn schepping; het was heel goed.

Maar, het bleef niet goed. De slang verscheen op het toneel en uit verlangen goed en kwaad te kennen, als God te zijn, aten Eva en Adam van de verboden vrucht. En ineens……ineens kwamen ze tot de ontdekking dat ze naakt waren! Ze verborgen zich voor God.

‘Maar God de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je? ‘Hij antwoordde: ’Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me’. ’Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’

Het volmaakte is kapot. Gebroken is de intimiteit tussen God en mens. Naakt staat de mens voor God, vervuld van schaamte en schuld. Kwetsbaar. En dan staat er in Genesis 3:21

‘God de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan’

Ik denk dat we hier kunnen spreken van het eerste offer. Er heeft bloed gevloeid om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. Om een dierenvel te hebben, moet er immers een dier sterven. God doodde Adam en Eva niet, hoewel ze zijn gebod hadden overtreden. Hij betoonde hen zijn genade. Hij zag hen aan met liefde. Het is Gods gebaar van vergeving. De dierenvellen bedekken de naaktheid en geven Adam en Eva hun waardigheid terug.

Onze Heer, Jezus Christus heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft onze schaamte en schuld weggedragen aan het kruis Door ons geloof in Hem en zijn offer zijn we bekleed met Jezus. Grote genade.

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

lij 4

Kunnen we de opdracht van Jezus – de naakten te kleden - misschien ook zo vertalen; dat we naar elkaar kijken met een blik vol genade. Er zijn veel mensen die zich ‘naakt’ voelen onder veroordelende blikken van anderen. Naaktheid berooft mensen van hun waardigheid.

Als volgelingen van Jezus mogen we in zijn naam wie ‘naakt’ is kleden door genadig naar hen om te zien.

                 In de hal van het station

                 gebeurde het-

                 hij kwam naast me zitten

                 op de bank

                 een blik opzij

                 een enkel woord

                 ik wist genoeg

                 vleesgeworden eenzaamheid

                 een “naakte “medemens

                 verstoken van liefde en aandacht.

                 Ik zei iets onbenulligs

                 Over het weer en zo

                 Hij knikte bij de wolken

                 En de grauwe lucht

                 Zijn ogen lichtten op

                 Hij sprak :

                 Goddank, u praat met mij

                 Een kruis valt van mij af

                 Bedankt-

                 Zuchtend stond hij op

                 Ik keek hem na en dacht:

                 Of ik verschrok

                 Was het Jezus zelf misschien-

 

lij4.1

Laatst aangepast (zondag 17 maart 2024 13:03)

 

Lijdenszondagen 2024

Eerste lijdenszondag   18-2-2024

 

Deze zondag is de eerste van de 40-dagen.

Hij heet in het Latijn: Invocabit

Dat betekent: Roept Hij mij aan

 

Naar goede gewoonte staan we, onderweg naar Pasen, elke zondag even stil.

Er is een schikking waarin we symbolisch verbeeld zien wat in de lezing gehoord wordt.

De Bijbelboeken Jeremia en Prediker nemen ons komende weken mee door deze tijd van bezinning en inkeer.

 

De tekst voor vandaag:

De Heer richtte zich tot mij………………………. Jeremia 1:4


Jeremia, de door God geroepen profeet, krijgt de zware taak zijn volk het oordeel van God aan te kondigen.

Hij is niet blij met zijn roeping en stribbelt flink tegen: ‘Ik kan niet en ik wil niet.’ Maar wat God besluit, gaat door.

Het zal zwaar worden, moeilijk. God belooft: Ik zal voor je zorgen, je staat er niet alleen voor. Ik geef je mijn woorden in de mond.

Heftige woorden. God spreekt over uitrukken en verwoesten, vernietigen en af breken.

Er moet veel opgeruimd en weggedaan worden. Dat is nodig om ruimte te maken voor een nieuw begin. Na het oordeel zal het weer licht worden.

Dat is een belofte.

Om dat te onderstrepen, richt God het oog van Jeremia op een amandelboom. Het is eerste boom in het Midden-Oosten die bloeit na de winter.

Je weet, de lente wordt wakker.

Zo zal Ik wakker zijn, wil God zeggen over wat Ik heb gezegd. Mijn woorden zullen in vervulling gaan.

De basis voor de schikking in de komende weken is een bol, hij staat voor de aarde.

Gods woorden vielen niet in vruchtbare aarde en daarom is de bol donker. De schors die erop zit is dor, droog.

Gaandeweg zal er verandering komen, het licht zal doorbreken.

Vanmorgen zien we een klein begin; bloeiende takken zoals Jeremia ze zag…….

 

Geroepen als profeet

zoals bloesem

de lente roept.

Luister

een nieuw begin

2024-02-18 1e lijdenszondag

 

Lijdenszondagen 2023

De zondagen van de veertigdagentijd gebruiken we als basis kronkelige takken van de hazelaar en de wilg.
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen.
Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm, een boog, een cirkel, een ellips.
Voor ieder viermoment wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking.
De eerste schikkingen zijn sober, de Veertigdagentijd , begint immers met bezinning en reflectie.
Gedurende deze periode is de liturgische kleur paars.
Naarmate we dichter bij Pasen komen worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter.
Om uiteindelijk met Pasen te veranderen naar de kleur wit.

Eerste lijdenszondag         26-2-2023

Matteüs 4: 1-11

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht

2023-02-26 1e lijdenszondag

 

Eerste lijdenszondag 21-2-2021

 

ONDERWEG NAAR PASEN

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door: doorbarmhartig te zijn en goed te doen. Het thema van de PKN deze tijd is:        

Ik ben er voor jou

Dat IK mag en kun je lezen met een hoofletter, maar het houdt natuurlijk ook een duidelijke opdracht voor ons mensen in. Jezus benoemt dit in Mattheus 25 heel duidelijk, we mogen niet aan de zijlijn blijven staan bij al het lijden in de wereld.

Mattheus 25: 35, 36

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Zeven werken van barmhartigheid

Van bovenstaande tekst zijn de 7 werken van barmhartigheid afgeleid. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn: voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Door de eeuwen heen zijn de zeven werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. Hieronder een combinatie van die 7 werken in 1 afbeelding. De ene hand reikt aan de andere hand en in het open graf zijn subtiel verwijzingen te zien naar brood, drinken, kleding, onderdak, ziekenhuisbed, gevangenis en begraven.

Ik ben er voor jou

 

 afbeelding lijdenstijd

 

 

In de 40 dagentijd zal iedere week een nieuw werk van barmhartigheid centraal staan. Zo gaan we samen onderweg naar Pasen.

 

Laatst aangepast (zondag 17 maart 2024 13:04)

 
Meer artikelen...
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
April 2024
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Banner