Home

Eerste lijdenszondag 21-2-2021

 

ONDERWEG NAAR PASEN

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door: doorbarmhartig te zijn en goed te doen. Het thema van de PKN deze tijd is:        

Ik ben er voor jou

Dat IK mag en kun je lezen met een hoofletter, maar het houdt natuurlijk ook een duidelijke opdracht voor ons mensen in. Jezus benoemt dit in Mattheus 25 heel duidelijk, we mogen niet aan de zijlijn blijven staan bij al het lijden in de wereld.

Mattheus 25: 35, 36

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Zeven werken van barmhartigheid

Van bovenstaande tekst zijn de 7 werken van barmhartigheid afgeleid. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn: voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Door de eeuwen heen zijn de zeven werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. Hieronder een combinatie van die 7 werken in 1 afbeelding. De ene hand reikt aan de andere hand en in het open graf zijn subtiel verwijzingen te zien naar brood, drinken, kleding, onderdak, ziekenhuisbed, gevangenis en begraven.

Ik ben er voor jou

 

 afbeelding lijdenstijd

 

 

In de 40 dagentijd zal iedere week een nieuw werk van barmhartigheid centraal staan. Zo gaan we samen onderweg naar Pasen.

 

Laatst aangepast (zaterdag 20 februari 2021 12:12)

 

Beste gemeenteleden,

 

Gezien de laatste ontwikkelingen acht de kerkenraad het raadzaam vanaf morgen (zondag 20 december)

de kerkdiensten alleen online te houden. Dat betekent dat de dienst opgenomen wordt in de kerk, met daarbij enkel de mensen 

die daarvoor nodig zijn zoals voorganger, ouderling van dienst, organist en koster.

De dienst wordt op de normale tijd opgenomen en daarna op de site gezet zodat iedereen de mogelijkheid heeft deze later te beluisteren.

We vinden het, met het Kerstfeest voor de deur heel jammer, maar willen geen onnodige risico's nemen.

 

Met hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Marjanne de Bruin

Laatst aangepast (vrijdag 15 januari 2021 18:50)

 

Lieve mensen,

In deze bijzondere tijd waarin het lijkt of de wereld is stil gezet. 

Allereerst is er informatie van de kerkenraad te vinden over het organiseren van het pastoraat in deze corona tijd. U vindt deze informatie onder het kopje “Kerkenraad”.

Hier staat ook het protocol voor de kerkdiensten die tijdens deze corona tijd plaatsvinden.

Onder het kopje “kerkdiensten beluisteren” kunt u wekelijks de dienst beluisteren die de afgelopen zondagmorgen heeft plaats gevonden. 

Op deze manier bidden en beleven we dichter bij elkaar te zijn.

Gods zegen gewenst

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Februari 2021
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Banner