Home

 

Liturgische brief eerste Advent

 

Honderdduizend engelenmonden

zongen voor Gods aangezicht

in de kosmos ongeschonden

en God zeide: er zij licht.

 

God, verwek een nieuwe morgen

in Uw schepping zwaar ontwricht

nu in duisternis verborgen

roep nog eenmaal: “Er zij licht”.

 

 afbeelding1

‘Geef licht’

Twee woorden die de PKN in de adventskalender van dit jaar tot aandachtspunt heeft gemaakt. Licht is van levensbelang. ‘Er moet licht komen’ zijn de eerste woorden die God spreekt aan het begin van de Bijbel. Op deze eerste zondag van Advent richten we onze aandacht ook op het licht. Ik kies ervoor om die twee woordjes vandaag te zien als een gebed. Een verlangen, een uitzien naar wat God gaat doen.

Lezen: Lucas 1:26-28

Rond het begin van onze jaartelling: Het land Israël, overheerst door Rome. Een donkere tijd. Al eeuwenlang zwijgt de stem van God. Profetenwoorden zijn verstomd. Wordt er nog gebeden, hartstochtelijk verlangd naar de beloofde Messias, het Licht voor de wereld?

Het is daar waar Lucas zijn evangelie begint. We ontmoeten Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth, verloofd met Jozef de timmerman. Ergens in een dorpje van niks, uitgerekend daar gaat God iets nieuws beginnen. Maria krijgt op een dag bijzonder bezoek. Zomaar op een onbewaakt ogenblik, middenin haar gewone leven is daar een engel; Gabriël. Sta eens even stil en probeer je dat eens voor te stellen…………..

Talloze kunstenaars hebben deze ontmoeting weergegeven. Heel weinig deden dat zoals H. Tanner. De Maria die we hier zien afgebeeld is een doodgewoon en eenvoudig tienermeisje in een simpele, sobere ruimte. De engel is verborgen in het licht. Geen vleugels zoals vaak. Het licht van de engel bevindt zich ergens tussen God en Maria. Zo intens dat je er niet te lang naar kunt kijken. Je ogen richten zich haast vanzelf op Maria. Alsof de schilder ons zegt: God bewoont een ontoegankelijk licht en als je iets van Hem wilt zien, kijk dan naar dit meisje en luister naar de boodschap die ze krijgt. De woorden van de engel zijn groots, haast niet te bevatten en overweldigend.

 

afbeelding 1 advent -1

 

Begenadigd…de Heer is met je… Wees niet bang… God schenk je zijn gunst… Je zult het kind Jezus noemen… Hij zal een groot man worden… Zoon van God… Koning voor altijd… De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken…Voor God is niets onmogelijk…

Hoe zal Maria op dit wonderlijke bericht reageren? Maria spreekt de onvergetelijke woorden: ‘De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Maria is bereid haar leven helemaal door God te laten bepalen. De God die zijn belofte niet vergeten was. Die hét Licht van de wereld gegeven heeft: zijn Zoon, Jezus Christus. Met de komst van dit Licht gaat een nieuwe toekomst open. Een toekomst die steeds opnieuw opengaat waar mensen zoals u en jij en ik ons voor het eerst of opnieuw openstellen en durven toevertrouwen aan de woorden van God. Waar we zeggen: ‘U, Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd’.

Tenslotte gaat de engel van Maria weg (vers 38) Het grootse moment is voorbij. Maria’s leven onomkeerbaar veranderd. Ze blijft achter met een opdracht die ze in eigen kracht nooit zal kunnen volbrengen. Een weg vol duistere momenten ligt voor haar – te beginnen met de confrontatie met haar Jozef, tot uiteindelijk de nacht van het kruis. Hoe vaak zal Maria in die omstandigheden in gedachten teruggegaan zijn naar haar ontmoeting met Gabriël. Naar zijn woorden ‘Verheug je, je bent begenadigd. Wees niet bang’. Ze weet zich door God gezonden en in dat weten groeit haar intimiteit met God en weet ze zich geborgen in zijn nabijheid.

 

Een mooi lied om te luisteren: MAGNIFICAT   Sela       https://youtu.be/rN6HRrcDri8

Steek op deze eerste zondag van Advent een kaars aan. Laat de stille, lichte vlam ons herinneren aan Jezus, het Licht van God gegeven. Hoopvol mogen we uitzien naar het feest van het licht; Kerstfeest.

 

Mensen kijken in het donker

naar een wereld vol verdriet.

Steek een kaars aan, die vertelt je

van het licht dat je straks ziet.

Het wordt anders.

Het wordt lichter.

Het wordt licht voor jou en mij

en voor iedereen op aarde.

Het wordt Kerst.

God is dichtbij.

 

afbeelding1 advent

Laatst aangepast (donderdag 26 november 2020 19:21)

 

Lieve mensen,

In deze bijzondere tijd waarin het lijkt of de wereld is stil gezet. 

Allereerst is er informatie van de kerkenraad te vinden over het organiseren van het pastoraat in deze corona tijd. U vindt deze informatie onder het kopje “Kerkenraad”.

Hier staat ook het protocol voor de kerkdiensten die tijdens deze corona tijd plaatsvinden.

Onder het kopje “kerkdiensten beluisteren” kunt u wekelijks de dienst beluisteren die de afgelopen zondagmorgen heeft plaats gevonden. 

Op deze manier bidden en beleven we dichter bij elkaar te zijn.

Gods zegen gewenst

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
December 2020
Z M D W D V Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Banner